Projekt Venus je organizace, která navrhuje reálný plán pro sociální změnu a globální socio-ekonomicky systém s názvem „Ekonomika založená na zdrojích“, který směřuje k mírové a udržitelné civilizaci. Nastiňuje alternativu, kde lidská práva nejsou jen papírové proklamace, ale způsob života.